Přepětí
 

Přepětí

Praktické informace o přepětí v sítích

Aktualizace 28.7.2009

Opět tady máme léto a s tím spojení letní bouřky, pomalu přestává platit, že nejlevnější přepěťová ochrana je levný switch. ISP přišli na to, že pár korun ušetřených na bleskojistce se jim vrátí při prvním sobotním nebo nedělním výjezdu technika.

Zařadili jsme do nabídky koaxiální přepěťové ochrany l lambda/4 zkratovacím členem. viz zde.

Rozdíly mezi bleskojistkami :

Plynové bleskojistky :

Přepěťová ochrana - plynová bleskojistka funguje jako vypínač citlivý na napětí. Když  napětí přesáhne hodnotu potřebnou k zapálení, vytváří se  mezi elektrodami elektrický oblouk. Vlivem toho je přepětí redukováno na úroveň napětí elektrického oblouku (přibližně 20 - 30 V).  Plynem plněná bleskojistka je schopna svést určitý omezený počet proudových impulsů, proto je doporučeno ji po určité době provozu  vyměnit za novou, případně  je doporučena periodická kontrola měření funkčnosti ochrany v intervalu 1x/rok. Plynové bleskojistky mají o něco pomalejší odezvu než zkratové, proto se jejich použití v minulosti pro wifi a datové přenosy příliš nedoporučovalo. Rychlost odezvy < 10 ns /průraz.

Lambda /4 bleskojistky :

Princip je umístění lambda /4 vodiče v tělese bleskojistky. Zařízení se potom chová pro všechny ostatní frekvence jako zkrat. Problém může nastat, pokud se blesk rozhodne, že bude "pracovat" na stejné frekvenci, pak je ochrana neúčinná (ale zatím jsem to nikde neviděl, to je pouze informace pro štouraly). Takový typ bleskojistek je při správné montáži naprosto bezúdržbový a funguje perfektně mnoho let. Samozřejmostí a nutnou podmínkou u všech bleskojistek je nutnost správně zařízení a bleskojistku uzemnit. Bleskojistky se vyrábějí a používají pouze na frekvence, pro které jsou určeny, není tedy možno bleskojistku určenou pro 2,4GHz použít v pásmu 5GHz a naopak.

 

Pozor! Přepětí!! 8.8.2007

 

Nastalo období dešťů a bouřek a toto se projevilo i na části přijatých reklamací. Spousta uživatelů wifi opomíjí ochranu svých zařízení před přepětím. Podstatná část reklamací AP je způsobena zanedbáním ochrany proti přepětí. Zde přinášíme několik praktických rad, aby jste sami mohli objektivně zvážit rizika, která podstupujete. Bohužel poškození Vašich zařízení přepětím, nelze uznat jako reklamovatelnou vadu a tyto reklamace jsou zamítány.

 

Co to vlastně přepětí je :

          škodlivé zvýšení napětí v elektrickém vedení (až tisíce Voltů), které může zničit elektronická zařízení

          nemůžeme ho předvídat, ale můžeme se bránit

          vzniká nejčastěji důsledkem úderu blesku v blízkém okolí, spínáním velké zátěže v elektrické síti (motory, elektrické pece ale i elektrické topení apod.), výbojem statické elektřiny

 

Rozlišujeme 3 druhy hrozeb přepětí:

 

Ochrana proti přepětí na anténě

přepětí se může naindukovat na anténu, popřípadě na koaxiální kabel vedoucí od antény k VF části AP. Hrozí nevratné poškození rádiové části AP. Chránit můžeme AP zařízením, kterému se říká bleskojistka - umístíme mezi anténu a AP.

          Definice bleskojistky – součástka, která dokáže opakovaně svést velké proudy tím, že změní svůj klidový velký odpor na zanedbatelnou velikost při dosažení pracovního – průrazného – napětí.

          Doporučené řešení – bleskojistky značky BrOK – osvědčily se několikaletým použitím v praxi, vynikajícími vlastnostmi, cenou a kvalitou. V naší nabídce najdete bleskojistky pro pásmo 2,4GHz i 5GHz.

Bleskojistky v naší nabídce

Ochrana proti přepětí v datových sítích LAN

v případě, že používáte ve své datové síti převěsy nebo napájení svých AP pomocí POE či delší datové rozvody, doporučujeme použít na tato místa přepěťovou ochranu, chránící datové vstupy vašich  zařízení. Tato ochrana zabrání nevratnému poškození vašich switchů (přepínačů), datových vstupů AP apod.

          Doporučené řešení – přepěťová ochrana pro datové sítě firmy APC, popřípadě UPS s ochranou RJ45, nebo naše přepěťové ochrany  třeba ZDE !!

 

Ochrana proti přepětí v napájecí síti

ochrání elektroniku v domácnosti proti výkyvům v napájecí síti. Tímto přepětím je ohrožena veškerá elektronika domácnosti počínaje varnou konvicí, počítače, novým LCD televizorem apod…

          Doporučené řešení – přepěťová ochrana, která je schopna vyrovnat nebo zachytit výkyvy ve vaší napájecí síti. Přepěťové ochrany dělíme na pasivní – ochrání připojená zařízení před proudovými rázy a napěťovými špičkami (přepětí), aktivní – vyrovnají pokles napětí v síti, cenově však dražší varianta než pasivní, jedná se o zařízení označovány zkratkou UPS.

          Pasivní zařízení – nejoblíbenější jsou zařízení firmy APC – pro svou kvalitu a spolehlivost, Belkin – cenově přijatelnější varianta, ručící zárukou za připojená zařízení: Společnost Belkin opraví nebo nahradí veškerá zařízení poškozená v důsledku přepětí, proudové špičky nebo úderu blesku, pokud byla správně připojena do přepěťové ochrany Belkin SurgeMaster, až do maximální hodnoty uvedené na přední straně balení. (a limity nejsou vůbec nízké!!!)

Aktivní zařízení – UPS – nepřerušitelný zdroj energie - je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta. UPS obsahuje záložní  akumulátor. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje přerušena, je UPS udržován v nabitém stavu. Zároveň slouží jako ochrana proti podpětí nebo přepětí v síti. V okamžiku přerušení dodávky elektřiny zajišťuje napájení zařízení až do svého vybití nebo obnovení dodávky. Doba, po kterou UPS udrží zařízení v chodu, je dána kapacitou akumulátorů a dalšími parametry; pohybuje se od několika minut po několik hodin. UPS dále dělíme na online a offline. Online jsou kvalitnější ale zároveň mnohem dražší. Jejich principem je, že nejprve vstupní napětí usměrní a dále znovu vymodelují požadovaný střídavý tvar . Umožnují také dosáhnout mnohem lepší odezvy na změny v napájecí síťi.

Přikládáme ještě několik ukázek přepětí v praxi. Podotýkám, ani jedna fotka neobsahuje výrobní vady.

Typické přepětí na anténě, poškozený konektor a okolí desky . . .

blesk, přepětí, ochrana proti přepětí

. . . blesk si takhle letí rádiem a co potká to ničí . . .

blesk, přepětí, ochrana proti přepětí

. . . tady se nám třeba odpařila celé spodní část desky . . . .

blesk, přepětí, ochrana proti přepětí

. . . konektorek ještě jednou, level 2 . .

blesk, přepětí, ochrana proti přepětí

. . . příklad přímého ohřevu elektrickým obloukem v praxi . . .

blesk, přepětí, ochrana proti přepětí

. . . a na závěr ještě pohled do nitra čipu . . .

Máte lepší fotky? Pošlete je na mail lukasw(tadyjezavinac)zesilovace.cz a zařadíme je do naší galerie.

 

 

 

Zdroje: wikipedia, APC, Belkin, BrOK, sewecom online s.r.o.

 

 

Pokračovat
logo