Spoje v profi-pásmech
 

Spoje v profi-pásmech

Profesionální spoje v pásmu 10GHz a výše.

Pásmo 5GHz svou propustností a stabilitou na páteřní spoje většinou nepostačuje. V "5ce" se dá spolehlivě přenášet cca 20Mbit/full duplex na vzdálenosti do 5km. Jsou i výjimky, které však potvrzují pravidlo. Proto jsme se rozhodli našim zákazníkům nabídnout kompletní servis profesionálních spojů v pásmu 10,11,13,18, 23, 26 a 38 GHz.

Pásmo 10GHz je volné, k použití třeba pro přenos datového (internetového) signálu. Spoje podle generální licence VO R/14/08.2005-26 provozované v pásmu 10,3 - 10,6 GHz nepodléhají kmitočtovému plánování a jejich provoz není v České republice zpoplatněn. To znamená, že po zakoupení zařízení už neplatíte žádné další poplatky za provoz (pokud si je nesjednáte jako třeba servis, dohled a podobně). 

Nabízíme Vám kompletní řadu profesionálních pojítek předního českého výrobce, společnosti ALCOMA. bližší informace sdělíme rádi mailem nebo na telefonu

Co to znamená ?

Protože neděláme pouze obyčejný prodej, ale snažíme se našim zákazníkům nabízet funkční řešení, máme pro Vás připravenou komplexní nabídku služeb souvisejících s nasazením 10G technologie. Koupí spoje to totiž nezačíná, vlastní koupě je spíše pomyslnou špičkou ledovce.

Nabízíme  konzultace:

  • Vhodnosti zamýšlení použité technologie - ne každé řešení je vhodné, proč si tedy zkoušet prokopávat slepé uličky, když podobné problémy řešili i mnozí před Vámi?

  • Dosahu technologie - po zvolení vhodného řešení Vám spočítáme spoj tak, aby jste dosáhli co nejlepší parametry a zbytečně neplatili za nesmyslně velké antény. Výkonová rezerva na únik - špatné počasí - je samozřejmostí.

  • Dimenzování propustnosti daného spoje.

měření v pásmu 10GHz

Nabízíme měření :

  • Před samotným zakoupením spoje je důležité provést průzkum lokality.

  • Je nezbytně nutné vyhodnotit viditelnost mezi body, případné překážky na trase spoje.

  • Je velmi potřebné provést měření obsazenosti kanálů v pásmu ve směru uvažovaných spojů.

Nabízíme servis:

  • Nabízíme profesionální montáž zakoupeného spoje, montáž provedou pracovníci vyškolení výrobcem, kteří mají patřičné certifikáty a jsou schopni a oprávněni spoje montovat.

  • Nabízíme dálkový dohled na funkčním spoji s možností upozornění při zhoršení vytypovaných parametrů - detekce možných problémů.

  • Nabízíme zaměření již montovaných spojů, nebo kontrolu zaměření.

  • Nabízíme možnost přeměření pásma u spoje, který vykazuje "chybovost".

 

Pokračovat
logo